Opleidingscommissie

OPLEIDINGSCOMMISSIE

De opleidingscommissie fiscaal recht bestaat uit drie studentenleden en drie docenten. De opleidingscommissie vergadert regelmatig over problemen van organisatorische en inhoudelijke aard die zich voordoen bij vakken die gegeven worden door de vakgroep Fiscaal Recht. De studentenleden dragen daarbij zorg voor de communicatie tussen de studenten en de vakgroep. De commissie geeft tevens advies aan de faculteitsraad en het faculteitsbestuur.

Dus, heb je problemen of opmerkingen over de studie? Spreek één van de onderstaande personen aan op een GFE-borrel of neem contact met ze op via de onderstaande gegevens!

Studentleden:

Evita Draisma
06-21349643
evitadraisma@gmail.com

Dieuwke Robbers
06-57068694
dieuwkerobbers@hotmail.com

Sanna Wiersinga
06-50997955
sannawiersinga@gmail.com

De docenten:

mr. R.P.C. Adema
050-3635605

mr. J. Scholten
050-3635725

mr. W. Grooten
050-3633690