De GFE is aangesloten bij Vereniging Overleg Groningen (VOG).

Het VOG heeft als doelstelling de onderlinge samenwerking tussen de verschillende verenigingen te bevorderen. Voor zover mogelijk worden de activiteiten, die door de verschillende verenigingen georganiseerd worden, op elkaar afgestemd tijdens de vergaderingen tussen de voorzitters van de studie- en studentenverenigingen.

Eveneens proberen we als VOG een sterk front te vormen en elkaar onderling alle hulp te verschaffen die we nodig hebben om sterker te staan als studieverenigingen.