De vertrouwenspersoon van de GFE is Robin van Ommen. Hij helpt GFE’ers graag bij eventuele problemen en/of klachten. Een vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor, kan advies geven en verkent samen met jou wat de eventuele vervolgstappen kunnen zijn. Indien wenselijk kan hij jou ook doorverwijzen naar een andere vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld die van de RUG. Onder alle omstandigheden worden problemen en klachten vertrouwelijk behandeld en zullen kwesties nooit zonder toestemming met het bestuur of andere leden worden gedeeld. Er wordt alleen actie ondernomen wanneer jij daarmee instemt.

Zit je in een stressvolle situatie? Ervaar je ongewenst gedrag? Heb je een ander probleem waar je graag over wilt praten? Neem dan gerust contact op met Robin via 06-40171947 of via het mailadres vertrouwenspersoon@gfe.nl.

Robin.jpg