De Raad van Advies bestaat uit 5 leden die allen een (in)directe band met de GFE onderhouden en een actieve rol spelen binnen de fiscale wereld. Zij vertegenwoordigt de vereniging als zij haar advies actief dan wel passief richt tot het bestuur. Het voornaamste doel van de Raad is het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de GFE en haar activiteiten. De Raad is een volledig onafhankelijk orgaan binnen de GFE.

De Raad van advies is te bereiken via rva@gfe.nl.

SAMENSTELLING RAAD VAN ADVIES:

Voorzitter: Isa Weijman
isa.weijman@hotmail.com

Lid RvA: Mw. Prof. dr. I. J. J. Burgers
i.j.j.burgers@rug.nl

Lid RvA: Dhr. Prof. dr. J. N. Bouwman
j.n.bouwman@rug.nl

Lid RvA: Dieuwke Robbers 
adrobbers@gmail.com

Lid RvA: Lucas Buma
​​​​​​​lucasbuma@lucasbuma.nl