Stichting Landelijk Overleg Fiscalisten (LOF) is een samenwerkingsverband tussen alle landelijke fiscale studieverenigingen. De stichting beoogt activiteiten voor alle fiscale studenten in Nederland te organiseren. Daartoe hebben zij meerdere vergaderingen per jaar en wordt er een jaarlijks congres georganiseerd. Afgelopen 24 september 2021 heeft Maastricht de 36e editie van het LOF georganiseerd. Het congres heeft digitaal plaatsgevonden en stond in het teken van ESG in de fiscaliteit.

De volgende negen studieverenigingen zijn opgenomen in het LOF:

LOF Congres 2022

De stichting beoogt activiteiten voor alle universitaire fiscaal recht en fiscale economie studenten in Nederland te organiseren. Tevens wordt er jaarlijks een fiscaal wetenschappelijk congres georganiseerd door één van de studieverenigingen. Dit jaar is het de eer aan Leiden om het congres voor de 37e keer in de historie te organiseren. Met een plenaire zitting, lunch, workshops en banenborrel komen alle fundamentele activiteiten voorbij.

NOB/LOF Scriptieprijs:
De NOB/ LOF scriptieprijs wordt jaarlijks uitgereikt tijdens het LOF Congres. Studenten fiscale economie of fiscaal recht die aangesloten zijn bij een van de fiscale studieverenigingen kunnen meedingen om deze prijs die €2.500 bedraagt. Daarnaast zal de winnende scriptie in boekvorm worden gepubliceerd en uitgegeven door Kluwer in de NOB/LOF-scriptiereeks.